TJÄNSTER

Vi erbjuder följande tjänster:

- Revision
- Ekonomisk rådgivning
- Skatteplanering
- Företagsetableringar
- Företagsöverlåtelser
- Löpande bokföring
- Lönehantering med lönespecifikationer,
redovisning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt
- upprättande av kontrolluppgifter
- Faktureringstjänster
- Kravhantering
- Kundreskontra
- Ifyllande av momsdeklarationer,
kvartalsredovisning för handel inom EU
- Betalningsuppdrag till leverantörer, anställdas löner samt avgifter/skatter till Skatteverket
- Bokslutsarbete samt upprättande av årsredovisning
- Inkomstdeklaration
- Korrespondens med Skatteverket och bolagets revisor
- Månadsrapporter, kvartalsrapporter
- Likviditetsrapporter
- Budgetarbete